Aprovem per unanimitat destinar els 3’2 milions de superàvit al III Pla d’Ocupació Municipal

quico-despatx

La previsió és emprar fins a un màxim de 317 persones en situació de desocupació que se seleccionaran segons el barem fet públic en el Ple

El Ple de l’Ajuntament de Sagunt ha aprovat hui per unanimitat la modificació de crèdits necessària per a l’execució del III Pla d’Ocupació Municipal. Així ho han acordat tots els grups municipals que formen la Corporació Municipal: Compromís, Partit Popular, Esquerra Unida, Iniciativa Porteña, ADN Morvedre, PSPV-PSOE i Ciutadans.

El Pla d’Ocupació 2015 “Més ocupació, més qualitat” comptarà amb un pressupost total de 3’2 milions d’euros. Està previst que les inversions en el Consell Agrari ascendisquen a 600.000 euros i les de Manteniment a 1.800.000 euros. A més, a la Societat Anònima de Gestió es destinaran 600.000 euros. Finalment, el projecte FormaT per a joves titulats de la localitat tindrà una quantitat de 200.000 euros. Amb aquest pressupost està previst donar treball directe a entre 362 i 397 persones. Sense comptar als beneficiaris del programa FormaT s’emprarà a entre 282 i 317 persones.

Quant a les actuacions que es realitzaran, cal destacar que en l’àmbit del Consell Agrari es duran a terme tractaments per a combatre la plaga de Tomicus sobretot en el Castell i Sant Cristóbal. A més, s’executaran diversos treballs en zones humides, en matèria de prevenció d’incendis i en la restauració de la Senda dels Lladres.

Pel que fa a Manteniment, s’adequaran les voreres de l’avinguda Itàlia d’Almardà. Les obres a Sagunt abastaran un total de 2.000 metres quadrats i es realitzaran en el carrer Banys i a l’entorn de la plaça de l’Hospital i la plaça del Pi. Les actuacions en el Port de Sagunt s’executaran sobre una superfície total de 4.000 a 5.000 metres quadrats. Concretament, els treballs es duran a terme en les zones de la plaça de la Independència i el Barri Obrer, el Barri Marítim, l’avinguda Don Joan d’Àustria, Baladre i la zona posterior a l’avinguda Hispanitat. Cal destacar que aquesta previsió pot variar en funció de la contractació.

En referència a la Societat Anònima de Gestió, es reforçaran les labors de jardineria i condícia urbana, així com les actuacions en els col·legis, per exemple per a dotar-los d’ombra plantant arbres i col·locant altres elements.

A més, els joves titulats que es formaran en dependències municipals amb el programa Forma’T treballaran principalment en temes de Participació Ciutadana, Medi Ambient i Serveis Socials.

Criterios de baremación

El delegat de Personal, Sergio Moreno, ha exposat els canvis en els criteris de baremació del Pla d’Ocupació municipal. Així doncs, es prevaldrà amb 3 punts a les persones que es troben en situació de desocupació perllongada, és a dir, a els qui hagen treballat menys de 90 dies en l’últim any.

D’altra banda, els habitants empadronats en el municipi de Sagunt durant més de 10 anys comptaran amb 3 punts, els qui residisquen entre 5 i 10 anys obtindran 2 punts i aquells que estiguen empadronats entre 3 i 5 anys, 1 punt.

Amb motiu d’aplicar una discriminació positiva cap a la dona, es puntuarà amb 2 punts al gènere femení. A més, es concedirà 1 punt a les persones que hagen sigut víctimes de violència de gènere o domèstica. Rebran també 1 punt els membres de famílies víctimes d’un desnonament i les famílies monoparentals. Les persones amb fills al seu càrrec menors de 26 anys o discapacitats opten a una puntuació de 0,5 per fill, fins a un màxim de 3 punts.

Finalment, s’atorgaran 0,5 punts a les persones inscrites en el departament municipal de Promoció Econòmica i a les persones sol·licitants amb una discapacitat de més del 33%.

A més, el regidor de Personal ha destacat que es donarà prioritat en el barem a aquelles persones sol·licitants que no hagen sigut beneficiàries del Pla d’Ocupació en els anys anteriors.

Plan d’Inversió Local de la Diputació de València

Així mateix, l’Ajuntament de Sagunt rebrà dos milions d’euros procedents del Pla d’Inversió Local de la Diputació de València. Aquesta quantitat es destinarà a generar també ocupació indirecta entre les empreses i autònoms del municipi.