“No a la privatització de les Platges”

Compromís aposta “per la contractació directa dels treballadors i treballadores del servei de socorrisme en les platges del municipi tal i com s’ha fet des de que el Bloc va tornar a fer aquest servei públic”.

Després de saber que el concurs s’ha quedat desert, l’any passat i aquest pareix que va per el mateix camí, els nacionalistes “critiquem durament aquest proces i ens preguntem si ha sigut ben feta esta licitació a la que ningú s’ha presentat” i continuen “ara sols hi han dos vies o contractar directament o donar-ho a una empresa, però tenim que tindre clar dos conceptes: un és que segons la llei de contractes la licitació està viva durant un any i si es fa un contracte a ‘dit’ per aquest servei ha de ser amb les mateixes condicions, i si ningú s’ha presentat per alguna cosa serà”.

Per altra banda un altre punt que destaquen és “que ara ja es urgent i necessari cubrir aquests llocs de treball ja que la temporada estival comença en res i tenim que tindre aquest servei en marxa” i no deixar-ho passar com “s’ha fet en l’època de pasqua on no hi han hagut socorristes”.

Per tots aquests motius des de Compromís demanen “que s’inicien inmediatament els procesos de selecció dels futur treballadors i treballadores del servei de socorrisme per a poder oferir aquest servei tal i com s’ha oferit fins ara i amb la qualitat que s’ha arribat a tindre”.

Demanem la millora del servei de transport públic per carretera a València

La connectivitat i mobilitat urbanes i interurbanes suposen un dels reptes més importants de la connexió entre ciutats en el segle XXI. La qualitat, l’accessibilitat i la sostenibilitat del transport públic deuria ser un dels objectius de qualsevol acció de govern de qualsevol administració pública. Igual que la sanitat, l’educació i els Serveis Socials, la mobilitat és també un dret ciutadà. No obstant això, els serveis de transport públics es veuen sotmesos a les regles de l’economia de mercat sense tindre en compte també la necessitat i el servei públic que realitzen, quedant a expenses de demandes de servei, preus abusius, etc.

A Sagunt, els veïns i les veïnes de la Ciutat patim des de fa anys un servei de transport públic de connexió amb la capital del País, amb autobús, que ha generat portades de diari per la precària situació en la que es desenvolupa. Amuntegament, manca d’accessibilitat, condicions higièniques inexistents, escapaments de gasos al recinte interior dels autobusos, accidents, conducció temerària, etc, fan que en volta d’una alternativa de transport a la capital, a través d’un Servei Públic, la connexió del servei d’autobusos amb València, siga un incentiu per agafar el transport privat, amb les conseqüències econòmiques i ambientals que això suposa. Una major ineficiència econòmica per al Servei Públic i una major emissió de substàncies contaminants.

Des de Compromís volem canviar aquest cercle viciós en el que ens trobem immersos des de fa tants anys, i per fer-ho s’han d’exigir les mesures necessàries per millorar la qualitat del Servei que faça de l’autobús una alternativa viable de transport, tal i com diu la Llei Valenciana de Mobilitat.

Els i les usuàries habituals del servei públic de transport a València des de Canet d’En Berenguer, Port de Sagunt i Sagunt, venen realitzant reclamacions i denúncies de forma continua des de fa anys. La concessionària del Servei o la Conselleria, si es dona el cas que s’excusen, ja que la majoria de voltes ni tan sols contesten, addueixen raons econòmiques i/o de viabilitat del Servei, cosa que fa encara més escandalosa la manca de recursos per a la mobilitat sostenible que es produeix per part del govern valencià del PP.

L’última campanya realitzada, ha obtingut el recolzament de 600 veïns i veïnes de Sagunt, Port de Sagunt i Canet d’En Berenguer i amb aquesta moció pretenem traslladar al Ple les seues demandes, per fer extensiva la seua reclamació també a tot el Muncipi de Sagunt.

Pels motius abans esmentats, el Grup Municipal de Compromís presenta al Ple de l’Ajuntament de Sagunt, per tal de debatre i, si escau, aprovar, els acords següents:

ACORDS

PRIMER.- L’Ajuntament de Sagunt, reclama un Servei de Transport públic per carretera de connexió amb València de qualitat, amb una despesa econòmica i de temps raonables i amb unes condicions de servei segures, fiables i saludables. Per a que tot això siga possible, es sol·licita:

La implantació del Servei “Express”, en hores punta, també des de Sagunt. Que, aquest Servei, que actualment es presta des del Port de Sagunt es faça extensiu a Canet i Almardà, i que la nova línia express des de Sagunt abarque també el Nord del Palància.

Unificació de tarifes per a tot el municipi, a raó de 2,7€ per al bitllet ordinari.
Manteniment dels autobusos en condicions dignes de neteja interior i exterior, ventilació, temperatura i seguretat per als passatgers.

Demanar a l’Ajuntament de València, o a l’administració o concessionària que corresponga, la instal·lació d’una marquesina en la parada de la UPV, amb majoria d’usuaris i usuàries de la nostra ciutat, per a protegir-se del sol, la pluja i el fred.
Adaptació dels vehicles a les persones amb problemes de mobilitat i que es garantisca la intermodalitat amb altres formes de transport com la bicicleta.
L’obertura de les oficines d’atenció al client de la concessionària amb un horari accessible i raonable per a tots els usuaris i usuàries, també de vesprada, a Sagunt i Port de Sagunt.

SEGON.- L’Ajuntament de Sagunt crearà una Comissió Mixta Administració Pública-Usuaris-Concessionària per a l’estudi i implementació de les millores en la línia, seguiment i control del funcionament del Servei, propostes de mobilitat etc.

Demanem l’ampliació de la Domus Baebia

La ciutat de Sagunt acull, des de fa 18 anys, el festival de teatre grecollatí i els tallers de cultura clàssica en la setmana dels LUDI SAGUNTINI. Aquesta Setmana de Cultura Clàssica a la nostra ciutat, organitzada per l’Associació LUDI ET DISCERE, ha rebut a més de 160.000 estudiants de tot l’Estat Espanyol. La setmana dels Ludi Saguntini és una iniciativa sorgida del món docent, que articulada mitjançant entitats culturals, ha aconseguit atraure l’atenció cap a Sagunt no sols de la comunitat educativa valenciana i espanyola, si no també d’altres indrets europeus.
Els Ludi Saguntini converteixen la capital del Camp de Morvedre en el capital estatal de la cultura clàssica i revitalitzen el turisme i els comerços de la ciutat, a més de posar en valor les instal·lacions culturals, els museus i el patrimoni històric i artístic de la nostra ciutat.

Fruit de l’esforç i del treball tenaç de l’Associació LUDI et DISCERE, a 2008 s’aprovà el Programa d’Innovació i Experimentació SAGUNTINA DOMUS BAEBIA, on s’ha pogut continuar la llavor educativa de promoció i estudi de la Cultura Clàssica a través d’un Aula Didàctica Permanent que desenvolupa el seu treball la resta de l’any escolar, fent una tasca de difusió de la Cultura Clàssica única al País Valencià.
A la seua edició del 2014, els LUDI SAGUNTINI han acollit vora 15.000 alumnes en un un exemple més de la importància i vigor d’aquestos jocs. És important ressaltar el treball de LUDI et DISCERE i la col·laboració de les associacions i persones voluntàries en el desenvolupament dels LUDI, sense els quals la logística del desenvolupament dels jocs no seria possible. Així mateix, l’èxit de la convocatòria any rere any ens ha de fer pensar que la difussió de la Cultura Clàssica no ha de quedar reclosa en l’àmbit de l’educació i que els LUDI SAGUNTINI, són també un excel·lent exemple de com la cultura és una eina molt potent de promoció de la ciutat i desenvolupament turístic.
És per això que la SAGUNTINA DOMUS BAEBIA, pot trascendir l’àmbit educatiu i esdevindre també un important centre de difusió de la Cultura Clàssica per a tota la ciutadania de Sagunt i d’aquelles persones que ens visiten, connectant i complementant l’oferta cultural i turística de la Ciutat.

No obstant, per a que la DOMUS puga obrir-se al públic en general, es necessària una ampliació i adequació de la mateixa. L’ajuntament compta amb el solar òptim per a dur-la a terme i només necessita la inversió necessària i el projecte d’explotació que faça compatible l’àmbit educatiu i el cultural.

Per això demanem a l’Ajuntament de Sagunt, ampliarà la SAGUNTINA DOMUS BAEBIA durant l’any 2014, desenvolupant les accions en matèria d’hisenda i contractació que siguen necessàries.